logo

Heykel eğitimi alan öğrenciler modelaj tekniğini öğrenir. Nokta ve çizgi ile yüzey düzenler. Kompozisyon çizer ve renklendirir. Doku yorumlarıyla yüzey oluşturur. Özgün strüktür uygulamaları yapar. Basit geometrik formlar çizer. Geometrik çizimler yapar. Görünüş çıkarır. Türk sanatı tarihini anlatır. Batı sanatı tarihini anlatır. Çağdaş Türk sanatını tartışır. Çağdaş sanat akımlarının özelliklerini söyler. Baskı rölyef ve doğal obje modeli yapar. (Plastik Şekillendirme) Rölyeften kalıp alır ve model dökümü yapar. Mozaik sanatını anlatır. Mozaik Malzemelerini kullanır. Mozaik resim analizleri yapar. Seçilen kompozisyona göre mozaik çalışır. Dekoratif ürünleri mozaikle kaplar. Tors çiziminde oran orantıyı öğrenir.Geometrik analiz yapabilir.Ton dereceleri ile hacim verme yetisini kazanır.Işık gölge analizi yapabilir. Antik çizimler etüt edebilir.Kilin şekillendirilmesi ve kalıp alınması ile yaratım sürecini gerçekleştirmiş olur.