TIME GÜZEL SANATLAR MODERN DANS EĞİTİMİ

Çok eski zamanlardan günümüze kadar insanlar, çeşitli nedenlerle her zaman dans etmişlerdir. Özellikle sözlü anlatımın henüz oluşmadığı ilkel zamanlarda insanlar sevinçlerini, kaygılarını, korkularını, başarılarını ve yaşadıkları çeşitli olayları dans diliyle anlatmışlardır. Modern dansın amacı da, tüm bu yaşananlardan yola çıkarak, hareketlerle yeni bakış açıları geliştirmektir. Bu durumda modern dans;  duyguları, sadece belirli şekillerle ifade edebilme fikrinden yola çıkmayıp, özünde bale ve müzikten bir çok öğeyi içermekle birlikte, vücutla bir ifade yaratmaktadır.

Dans bir süreçtir. Farklı dans tekniklerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve dansçının fiziksel kapasitesini en uç noktalara kadar kullanabilmesini hedefler. Modern dans kişinin kendinden bir şeyler katarak oluşturduğu bir sanat olduğundan, belirli yaş gruplarına ayrılırlar ve dans eğitimine uygun bulundukları  gruplarda devam ederler.

Temel modern dans tekniklerinin ilki “kendi enerji çizgisi” fikrinden yola çıkar. Bu teknikte vücudun boşluktaki yapısı, ritim ve eklemler üzerine yoğunlaşmıştır. Kolay ve doğal hareketi yakalamak için vücut kendi enerji çizgisini oluşturur. Kullanılan diğer  teknikler ise; kasma, gevşeme, düşüş ve yeniden eski halini alma üzerine yapılır. Enerjiyi yerçekimine göre kullanmayı öğretir  ve düşüş, geri sekme, yeniden denge bulma ve asılı kalma açısından ağırlıkla çalışırBu şekilde pek çok teknik modern dans eğitiminde kullanılır. Temas, doğaçlama, serbest bırakma gibi stiller temel alınarak modern dans eğitim programı oluşturulur.

Modern dans eğitimi bir şeyleri kalıplar içinde göstermek yerine,  bu kalıpları kırarak, yaratıcılığı ön plana çıkaran ve kişinin kendinden bir şeyler katabileceği kompozisyonlar haline getirmeyi amaçlar. Modern dans eğitiminde baleden, müzikten, tiyatrodan, kısacası sanatın her dalından yararlanılır ve yaratıcılığın enginliğinde çocuklara sahne deneyimi ve dans olgusu aşılanır. Modern dans eğitimi, diğer dans türlerini yapmayı kolaylaştıracak eğitim programı ve doğallığı ile, kişiye bedenin keşfini ve ruhunun özgürlüğünü hatırlatır.

Sanatın, hem görselliği hem de duyguları harekete geçirmesi adına en önemli türlerinden biri dans. Modern dans ise, duygu akışının doğaç yöntemiyle dışa vurumu. Anlatmak istedikleriniz mi var? O zaman dans edin.