logo

Öğrenim tecrübesini eğitmenlerimiz yaratır.

Eğitimde, öğretmenin konumu ve üstlendiği sorumlulukları önemsiyor, değerli buluyoruz. Farklı disiplinlerinden gelen tüm eğitim kadromuzun kendi dalında bilimsel araştırmalar yapan, eğitim seminerlerine katılan, öğrenci ve veliyle iletişim kurabilen, pedagojik yaklaşımda uzman, çocukları ve mesleğini seven, saygı duyan, kişisel gelişime açık öğretmenler olmasına önem veriyoruz. Tüm eğitim kadromuzun, Time Guzel Sanatlar Merkezi eğitim ve öğrenim yaklaşımı ve hedeflerinde etkin, donanım sahibi olmasına özen gösteriyoruz. Yeterince donanımlı olmayan bir eğitmenın, öğrencinin müzik yaşamında sıkıntı yaratması kaçınılmaz olduğunun bilincindeyiz. Müzik eğitimi, bir usta-çırak ilişkisidir. Öğrencilerimizin sadece bir enstrüman öğreniminden değil, yaşam boyu müzikle kuracağı ilişkiden kendimizi sorumlu hissediyoruz. Eğitim kadromuz, çalışmalarını sürekli eğitim programında, akademik yıl boyunca sürdürüyor.