Bu bölümde lise öğrencilerine ve liseden mezun olmuş genç ya da yetişkin bireylere güzel sanatlar fakültelerinin çeşitli bölümlerine (resim, grafik, iç mimari, animasyon, el sanatları vb.) yönelik bir resim eğitimi verilmektedir.

Programın hedefi bireyleri profesyonel anlamda sıfır noktasında kabul ederek doğru görmeyi, algılamayı, sanatsal düşünmeyi, yorumlamayı ve doğru aktarmayı öğrenebilecekleri bir yöntem izleyerek teorik bilgilerle de desteklenmiş bir hazırlık süreci sonunda sınava hazır hale gelmelerini sağlamaktır.

Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitimi Süreç ve içeriği

 • DESEN

Konunun çeşitli çizici resim malzemeleri ile satıh üzerine resmedilmesidir. Desen resmin temeli ve resmin başlangıcıdır. Yapılışında kurşun kalem, füzen tarama uçları gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Desen işlenirken ışık gölge ve açık koyu ilişkisine dikkat edilir.Kadraj ve kompozisyon desenin en önemli unsurlarındandır.

 •  ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

Bunu ‘inşa’ etmek diye tanımlayabiliriz. Çizeceğimiz nesnenin öncesinde nesnenin yapısını rahat bir çizgiyle, doğru bir kompozisyon ve doğru orantı ile yapılan çalışmalardır.

 • ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ

Sağ elimize aldığımız bir kalem aracılığıyla çizeceğimiz nesnelerin eni boyu arasındaki ilişkiyi anlayarak bu doğrultuda kağıda aktarma çalışmaları.

 • CANLI MODELDEN DESEN ÇALIŞMALARI

Tartışmasız en öğretici çalışma tarzıdır. Figürün baş, gövde ve diğer bölümlerinin orantılarının, kas ve kemik yapılarının öğretildiği bir çalışmadır.

 • IŞIK VE GÖLGE ÇALIŞMALARI

Gelen ışık kaynağına göre resmi biçimlendirmektir.

 • ORAN ORANTI ÇALIŞMALARI

Nesnenin ya da çizilecek herhangi bir şeyin eni, boyu, hacmi ve diğer bölgelerinin birbiriyle ilişkisini doğru anlamak için yapılan çalışmalardır.

 • PERSPEKTİF

Temelde iki tip perspektif vardır. Tek kaçışlı ve iki kaçışlı perpektif. Bizim bulunduğumuz konuma, ufuk çizgisine ve baktığımız nesnelere göre ayrı ayrı uygulanması gerekir ve değişkendir.

 • İMGESEL ÇALIŞMALAR

Öğrencinin nesneleri , perspektifi, figürü öğrendiği aşamanın ardından,bütün bu bildiklerini farklı kompozisyonlarla ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalarıdır.yetenek sınavlarında sorulan sorulara benzer konuların çalışılması, bu konulara nasıl kompozisyonlarla yaklaşılması gerektiğinin öğretilmesi imgesel çalışmaların konusudur.

 • BELLEK EĞİTİMİ

Öğrencinin baktığı nesneyle ilişkisini geliştirmek, onu daha iyi tanımasını sağlamak ve özelliklerini aklında kalmasını, anlamasını sağlamak için yapılan çalışmalardır.

 • RENKLİ RESİM TEKNİKLERİ

Sulu boya, Kuru boya, PasteI boya, Yağlı boya ve Akrilik vb.. Bu tekniklerin Natürmort ve Figürlü hayali kompozisyonlarda uygulanma çalışmalarıdır.

 • TEORİK BİLGİLER

Sanat akımlarını öğretilmesi

(Empresyonizim, Ekspresyonizim, Kübizim, Sürrealizim vb..). Ressamlar ve heykeltraşlar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi.

HEMEN ARA BİLGİ AL