Çevrimiçi Eğitimleri

Derslerin ve Bireysel Çalışma Programlarının Planlanması

Öğrencilerimize eğitim sürecine başlarken hazırbulunuşluk düzeylerini ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik tanıma ve tarama çalışmaları yapılmaktadır. Yetenek tarama ve tanışma dersleri kapsamında yapılan bu çalışmalar ilgili branş öğretmenlerimiz tarafından yürütülüp, bireysel çalışma programını yürüteceği öğretmenimize yönlendirilmektedir. Her eğitim dönemi sonunda yapılan çalışmalar sonucunda her öğrencimiz için kurul toplantıları yapılmaktadır ve bireysel çalışma programları hazırlanarak farklı öğretmenlerimize de yönlendirilmektedir. Programa başlayan yeni öğrencilerimiz için altyapılarındaki ihtiyaç belirlendikten sonra toplu solfej çalışmalarına katılmaktadır. Öğretmenlerimiz öğrencilerimizin hangi seviyede solfej dersine katılması gerektiğini öğrenci dosyalarımızda yer alan öğrenci takip formunda belirtilmektedir.

Eğitim ve Öğretim Dönemi

Eğitim süresine resmi tatilerde devam edilmemektedir. M.E.B.’nın olağanüstü hallerde (hava muhalefeti vb.) eğitim-öğretime ara verilmesi durumunda kurumumuzda da ara verilmektedir. Bu durum ve koşullarda kurumumuzda yapılacak dersler için veli iletişim sorumlumuz gerekli bilgilendirmeleri tarafınıza yapmaktadır. Resmi tatillere ya da resmi bilgilendirmeler doğrultusunda ara verilen günlere denk gelen derslerin telafisi yapılmamaktadır. Kurmumuzun yıl sonu gösterilerinin yapılacağı günlerde eğitim – öğretime devam edilmemektedir.

Telâfi Dersleri

telâfi derslerinin plânlanması kurumumuz tarafından programlanarak ders gün ve saatleri velilerimize iletilmektedir. Katılım sağlanmayan dersler için eğitim süresi içerisinde 2 telâfi dersi yapılmaktadır. Çok sayıda derse katılım sağlayamayan öğrencilerimize, öğretmenlerimiz ihtiyaç duyması halinde uygun gördüğü şekilde ekstra çalışmalar sunulmaktadır. Özel durumlarda çok sıklık arz etmemesi koşulu ile programın uygunluğu dahilinde, ders saati değişikliği yapılmaktadır. Özel durumların velilerimiz tarafından yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.
1 Aralık – 20 Ocak arası 1. telâfi dönemidir. 15 Nisan – 31 Mayıs arası 2. telafi dönemidir. Haziran ayında telâfi kesinlikle yapılmamaktadır. Haziran ayı içerisinde devamsızlık yapan öğrencilerimiz Temmuz – Ağustos dönemlerinde telâfi alabilir.

Devam ve Devamsızlık Politikası

Velimiz, öğrencimizin derse katılamama durumunu kurumumuzun veli iletişim sorumlusuna en az 1(bir) gün önceden bilgilendirmelidir.

Performanslar

Yıl içerisinde yaptığımız çok sayıda resital, konser, drama ve dans performansları; öğrencilere hedef belirlemede ve sahne becerilerini geliştirmede, özgüvenlerini arttırmada yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizin kurumumuzun yıl sonu gösterilerine katılması çok önemlidir. Yıl sonu etkinliklerimiz, gösterilerimiz ve workshoplar ile ilgili tüm bilgilendirmeler web sitemizin duyurular bölümünde yer almaktadır.

Senfonik Orkestra

Senfonik Orkestra öğrenci seçimlerimiz Kasım ve Aralık ayı içerisinde öğretmenler kurulumuz tarafından seçilecektir. Senfonik orkestraya seçilen öğrencilerimiz provalara katılmak zorundadır. Senfonik orkestra derslerimiz kurumumuz tarafından öğrencilerimize ücretsiz sağlanacak olup her hangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Pop-Rock Orkestrası

Pop-Rock Orkestra öğrenci seçimlerimiz Ekim ve Kasım ayı içerisinde öğretmenler kurulumuz tarafından seçilecektir. Pop-Rock Orkestrasına seçilen öğrencilerimiz provalara katılmak zorundadır. Pop-Rock Orkestrası derslerimiz kurumumuz tarafından öğrencilerimize ücretsiz sağlanacak olup her hangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Eğitim Ücretleri Ödeme Koşulları

• Eğitime başlanılan gün itibari ile eğitim ücretleri başlamış bulunmaktadır.
• Derslere başlanılması için her ilk dönemin 1-7 arasında dönemlik mali onay alınacaktır.
• Kurum içerisinde dönemlik ödeme alınacaktır. Alınan ödemeler 5 ve üzeri taksit imkanı ile sunulacaktır.
• Sözleşmeyi yapan taraf hiçbir bedel ödemeksizin 15 günlük cayma hakkına sahiptir.
• Dönemlik veya yıllık ödeme yapan, fakat devam edemeyen öğrencilerin geldiği ders saati kadar ücret alınıp kalanı iade edilecektir.
• Yıl sonu sahne gösterimizde öğrencilerin giyeceği kostüm ücretini sözleşme sahibi kabul etmiş sayılacaktır.
• Yıl sonu sahne gösterisinde satın alınacak bilet ücretlerini kabul etmiş sayılacaktır.
• Öğrencisinin Royal Academy Of Music sınavına katılmasını isteyen sözleşme sahibi sınav giriş ücretini kabul etmiş sayılacaktır.
• Dönem başında yapılan toplam eğitim ücretinin nakit, peşin ödemelerinde %10 indirim, kredi kartı peşin ödemelerinde %5 indirim uygulanmaktadır.
• Kurumumuzda kardeş indirimi olarak ikinci kardeş için %5 indirim uygulanmaktadır.

Time Güzel Sanatlarda Sosyal Medya

Kurumumuza kayıtlı öğrencilerimizin çalışmaları, performansları, etkinlikleri fotoğraflanmakta ve kaydedilmektedir. Velilerimizin kayıt sırasında aksi yönde yazılı bir istek sunmadığı takdirde kurumumuzun bu görüntüleri herhangi bir telif ödemeksizin ve ön uyarıda bulunmaksızın tanıtımlarımızda, web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanmasına izin vermiş sayılmaktadır.

TGS Eğitim Metod Kitapları

Kitaplarımız, öğrencinin küçük motor ve müzikal gelişimini destekleyecek donanımları içeriyor. Enstrüman eğitiminde yaygın kullanılan geleneksel kitapların her yaş grubunun farklı ihtiyaçlarına hizmet verecek yeterlilikte olmadığını gördük.

Uzun yılların gözlemi sonucunda değişik yaş gruplarında uygun seviyeyi destekleyecek, hızlı biçimde yol almasını sağlayacak eğitim kitaplarımızı yarattık. Piyano, gitar, elektro gitar ve bateri metot kitaplarımız okulumuzda ve kurum dışında yaygın olarak kullanılıyor.

HEMEN ARA BİLGİ AL