Bu bölümde özellikle ilköğretim ikinci kademe (12-13-14 yaş grubu) öğrencileri için güzel sanatlar liseleri giriş sınavlarına yönelik bir resim eğitimimiz verilmektedir.

Öğrenciler profesyonel anlamda sıfır noktasında kabul edilerek, adım adım izlenecek bir yönteme, öncelikle sınava hazır hale gelecekleri bir sanat eğitimi programı izlenir.

Amaç; doğru görsel algıyı geliştirmek, gördüğünü doğru çizebilmeyi öğretmek ve ardından da hayal ettiklerini aktarabilme yetisini geliştirmek hedeflenmektedir.

Lise Hazırlık, Süreç ve İçeriği

  • DESEN

Desen resmin temeli ve resmin başlangıcıdır. Yapılışında kurşun kalem, füzen tarama uçları gibi çeşitli malzemeler kullanılır. Desen işlenirken ışık gölge ve açık koyu ilişkisine dikkat edilir. Kadraj ve kompozisyon desenin vazgeçilmez unsurlarındandır.

Çizgisel çalışmalar

Bunu ‘inşa’ etmek diye tanımlayabiliriz. Çizeceğimiz nesnenin öncesinde nesnenin yapısını rahat bir çizgiyle, doğru bir kompozisyon ve doğru orantı ile yapılan çalışmalardır.

  • ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMLERİ

Sağ elimize aldığımız bir kalem aracılığıyla çizeceğimiz nesnelerin eni boyu arasındaki ilişkiyi anlamak ve bunu kağıda aktarmak için yapılan çalışmalardır.

  • CANLI MODELDEN DESEN ÇİZİMİ

  • ORAN ORANTI

Nesnenin ya da çizilecek herhangi bir şeyin eni, boyu, hacmi ve diğer bölgelerinin birbiriyle ilişkisini doğru anlamak için yapılan çalışmalardır.

  • IŞIK GÖLGE

Gelen ışık kaynağına göre resmi biçimlendirmektir. Örnek , Işık soldan geliyorsa lekeler sağ tarafta ve nesnenin yapısına göre doğru bir gözlemle konur.

  • TONLAMA

Işığa göre gözlem yapılarak uygulanır. Buna karalama ya da teknik de diyebiliriz. Çizgiselde yada yumuşak karalama olabiliir.

  • İMGESEL ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin nesneleri öğrendiği, perspektif çizimlerini öğrendiği, figürü öğrendiği aşamanın ardından, bütün bu bildiklerini farklı kompozisyonlarla ortaya çıkarma çalışmalarıdır. Yetenek sınavlarında sorulan sorulara benzer konuların çalışılması, bu konulara nasıl kompozisyonlarla yaklaşılması gerektiğinin öğretilmesi ve uygulama çalışmalarıdır.

  • PERSPEKTİF

Temelde iki tip perspektif vardır. Tek noktalı ve iki noktalı perspektif. Bizim bulunduğumuz konuma ve baktığımız nesnelere göre ayrı ayrı uygulanması gerekir ve değişkendir.

  • RENKLİ RESİM TEKNİKLERİ

Sulu boya, Kuru boya, PasteI boya, YağIı boya ve Akrilik vb.. Bu tekniklerin Natürmort ve Figürlü hayali kompozisyonlarda uygulanması çalışmalarıdır.

HEMEN ARA BİLGİ AL